ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருவோணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மு ரவி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க இந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச பாதம்பிரியாள் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி நாடிமுத்து வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சௌ செல்லம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு த தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு வீ கலியமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி சி பரிமளா வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி ரா ஜோதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சி முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா பரிமளா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு கு அருணாச்சலம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி இ மேனகா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு பேபிசுதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி கு மணிமேகலை வெற்றி