ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> கும்பகோணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு கோ மருதையன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி நே ஜெயா வெற்றி
வார்டு 4 பி.ஜே.பி திருமதி சி மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப சித்ரா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு த தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சசிகலா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஸ்ரீ கவிதா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சு முருகன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு தி கணேசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு மு சாமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு சி செல்வம் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சுப்பு அறிவழகன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ரா அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி சி சுதா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ச கோமதி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி பா செந்தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ப நளினி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி அ காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி இ தேவி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு சா சுகுமார் வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி ரா சுதா வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திரு வீ செந்தில்வேல் வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திரு த பாண்டியன் வெற்றி