ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருவிடைமருதூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி மங்கையர்கரசி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி அ பாத்திமாபேகம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கி பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ரா முருகன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ம அன்பழகி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஏ.வி.கே அசோக்குமார் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜி.என் சத்திஷ்குமாரன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சி சுவாமிதுரை வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு என் எஸ் கே பிரபுராஜ் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ரெ கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு சு சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மு மஞ்சுளா தேவி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ விஜயகுமாரி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி மு ஜெசிமா பர்வீன் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி கு தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு உ கிறிஷ்டோபர் ராஜ் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி இரா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ கவிதா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு ம யோகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி பெ சுபா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு ஆ ஜெயக்குமார் வெற்றி