ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பாபநாசம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ந அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 2 தே.மு.தி.க திருமதி ரா ஜீவிதா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி இள சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி கோபிநாதன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி க சுமதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு R விஜயன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க முருகன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஆ ஹாஜாமைதீன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு வா ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு அ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ந சரவணபாபு வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி த மணிமொழி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி அ ரஜியா சுல்தானா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பி குகாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சு பாபி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி சு சத்தியா வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி மு சபியாபானு வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி மு ரெஜியா பேகம் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி மு அனீஸ்பேகம் வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி அமுதா வெற்றி