ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பி உஷாநந்தினி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ம துா்காமதி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ரிமா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு எஸ் எஸ் ஜெ விசாகா் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வி விஜயகுமாா் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கோ நிலவழகி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி வே வள்ளி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ பவானி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா செந்தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி இ சோனியாகாந்தி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு கு தென்னரசு வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி சே திலகவதி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு சி அறிவழகன் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு ப குமார் வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை செல்வி சு ஜான்சிராணி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ர மதுமிதா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி தே கமலஜோதி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி து கலைச்செல்வி வெற்றி