ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ரா சிவபாலன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி பா லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு நற்குணன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு வ ஜெயபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி த கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ ரீகன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சு விமலா வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி சீ அமுதா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஷே பரகத்துனிசா வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திரு சே பானுசேகர் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஜெ தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ப செந்தாமரைக்கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு ரெ அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு கோ மணவாளன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு பெ காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு பா அங்குதன் வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி தி.ச. சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ர மஞ்சரிதேவி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி பூ மாலினி வெற்றி