ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சி லென்சோயா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ப சரண்யா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு கோ ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஞா செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு ம அலெக்ஸ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி அ சுதா வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ திரு தூ செல்வம் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு லெ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சூ கமலா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு பெ செளாிராஜ் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பூ ஏழிசைவல்லபி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ரெ தேவேந்திரன் வெற்றி