ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வ திருமேனி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம பொியமணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி அ லதா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி பேபிசரளா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி அ அபிநயா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சுல்தான்ஆரிபு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ரெ இளஞ்செழியன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா இராதாகிருட்டிணன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி சிவகாமசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு சு சரவணன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு அ மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 15 சி.பி.ஐ திருமதி மா மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ப வினோதினி வெற்றி