ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு த ரஜினி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ரா சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு ச சக்கரபாணி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஸ்ரீ சியாமளா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ரா மோகன் தாஸ் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி உ மலா் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி மு ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி வே காந்தி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ ராஜ்கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி க ராணி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு க செல்வரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி ரா முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 தே.மு.தி.க திரு செ கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி 35 மஜினா பர்வின் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ஸ்ரீ நந்தினி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ப பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே சுமதி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு து லெனின் தாஸ் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி இ பரீதா வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம மைதிலி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ லட்சுமிபதி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி நி ஷகிலா அஜிஸ் வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி கா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி சி கிருபாவதி வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி அ தேவிகா வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திருமதி ஜெ மதீனாபீவி வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திருமதி அ அனுசியா வெற்றி
வார்டு 30 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி சுந்தா் வெற்றி