ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> முத்துப்பேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு N ராஜா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R கனியமுதா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி S யசோதா வெற்றி
வார்டு 4 சி.பி.ஐ திருமதி M சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி D தேவகி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி M அனிதா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு K ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு N பழனிவேலு வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி A ரோஜாபானு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி E இராதா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு R ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S கஸ்தூாி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு K கல்யாணசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 14 பி.ஜே.பி திரு P அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி U பாக்கியம் வெற்றி