ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> குடவாசல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி செ ரமா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு க மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஹ உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சு புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு கோ கோபி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி சா தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 தே.மு.தி.க திரு பா அர்ச்சுனன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா தென்கோவன் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு சொ தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச பிரபாவதி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ கிளாரா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கா மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி மகேந்திரன் வெற்றி