ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> திருவாரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி அ வாசுகி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு எம் குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ஆ தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி எஸ் பத்மபிரியா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வி ரேவதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கே முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மு தௌலத் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ஆ தேவா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P.K.U மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ வனிதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு எஸ் சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு என் நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கோ லலிதா வெற்றி
வார்டு 14 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ஜி வசந்தா வெற்றி