ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> கொரடாச்சேரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த. வெ பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த நாகூரான் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ரா பாலசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ரெ சத்தியேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி நே பவானி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ஏசுராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு நா வாசு வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஜெ சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி பி கவிதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ரா ஆனந்த் (எ) ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ திருமதி மா கவிதா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி பா உமாபிரியா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி உ ஜெயசித்ரா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி அ சபினா பேகம் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா மீரா வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி கே ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு கே ராஜராஜசோழன் வெற்றி