ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> கோட்டூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ திருமதி ஜெ சுசீலா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ஜெ யுவராஜா வெற்றி
வார்டு 3 சி.பி.ஐ திருமதி ப சுபேதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ர விமலா வெற்றி
வார்டு 5 பி.ஜே.பி திரு பா அரவிந்த் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பா ஆனந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பே காசிநாதன் வெற்றி
வார்டு 8 சி.பி.ஐ திருமதி மு மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 9 சி.பி.ஐ திருமதி சே பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 10 சி.பி.ஐ திருமதி பா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ திருமதி ர ரேகா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி ம சுமித்ரா வெற்றி
வார்டு 15 சி.பி.ஐ திருமதி ம சாந்தி வெற்றி
வார்டு 16 சி.பி.ஐ(எம்) திரு வீ மாரியப்பன் வெற்றி
வார்டு 17 சி.பி.ஐ திருமதி ப சரண்யா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பா செங்குட்டுவன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜீ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர சுப்ரியா வெற்றி