ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவாரூர் -> திருத்துறைப்பூண்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 சி.பி.ஐ திருமதி கா சித்ரகலா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா பக்கிரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு மு ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 4 சி.பி.ஐ திரு அ பாஸ்கர் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு சா கோபால்ராமன் (எ) இராமன் வெற்றி
வார்டு 6 சி.பி.ஐ திருமதி கு பிரேமா வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு பொ மன்மதன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி அ ஆரோக்கியமேரி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு வ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 11 சி.பி.ஐ திருமதி ம பத்மா வெற்றி
வார்டு 12 சி.பி.ஐ திரு ரெ ஞானமோகன் வெற்றி
வார்டு 13 சி.பி.ஐ(எம்) திரு கு வேதரெத்தினம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ரா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 15 சி.பி.ஐ திருமதி வெ இந்திரா வெற்றி
வார்டு 16 சி.பி.ஐ திருமதி மு மாரியம்மாள் வெற்றி