ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> அந்தநல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி எம் சித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மு இராமச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ம அமுதா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ரா பன்னீா்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி அ சலீமா பேகம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஆா் வெங்கடேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு பெ கனகராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 சி.பி.ஐ திருமதி எஸ் வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு எஸ் ராம்குமார் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி எஸ் வனிதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி க சண்முகவடிவு வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு எஸ் துரைராஜ் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு எஸ் பழனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ஆா் மலா்கொடி வெற்றி