ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> முசிறி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு பெ வீரபான்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க செல்வி ம ரமணி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு சசிகுமாா் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஏ மதிவதனி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ந ரமேஷ்பாபு வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தே விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ந கருனாநிதி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி சி ராஜாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ரா மாலா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி கோ அம்புஜவள்ளி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி அ ஜானகி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு து சரவணன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச ராதிகா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மூ ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு அ குமாா் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரெ சின்னபொண்ணு வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு தே பத்மராஜ் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி க ராஜாத்தி வெற்றி