ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> தொட்டியம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி செ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி எம் சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு டி தமிழ்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு வீ சரவணன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கே பாலசுப்ரணியன் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கே புனிதராணி வெற்றி
வார்டு 8 தே.மு.தி.க திரு பி முருகன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி எஸ் தீபா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஆர் வசந்தபாரதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சே கிருஷ்ணவேனி வெற்றி
வார்டு 12 இ.தே.கா திரு எம் சத்தியமுர்த்தி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ மாரியாயி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு டி கோவிந்தராசு வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பி அமராவதி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு எஸ் சுப்ரமணி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ பிருந்தா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம் முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ஆர் மல்லிகா வெற்றி