ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துறையூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி மு ரூபினி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ர புனிதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க லலிதா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ந அசோகன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சின்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சி சதீஸ்குமார் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மா சரசு வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி ஜெ சரண்யா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 10 தே.மு.தி.க திரு ப சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க இந்துமதி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு மு ரெங்கசாமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா மோகன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க சுபாஷ் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி சு பேபி வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி த புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு சு சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி மோ சரண்யா வெற்றி
வார்டு 19 தே.மு.தி.க திருமதி து மகேஸ்வரி வெற்றி