ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> உப்பிலியாபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ரா முத்துகுமார் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ஜெ பாக்கிஸ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு மு ராமச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு கு அத்தியப்பன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சு ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி மு ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ம சந்திரா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு பி மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ரா ராஜசேகரன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ லலிதா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு க கண்ணதாசன் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி பா ரேணுகாதேவி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி மூ சந்திரா வெற்றி