ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணிகண்டம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ச புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சு கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி வை ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி அ ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ப சுரேஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மோ காா்த்திக் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி டே டெல்பின் ஜெனிட்டாமோி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ச சுபாஷினி வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு மு அப்பீஸ் தீன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு பொ அருணாசலம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி க கமலம் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந அமிா்தம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி க சரோஜினி வெற்றி