ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணப்பாறை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ந கணேசன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி பா புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ப ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு த காமராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஆ மாிய பாக்கிய ராணி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா.பா வெங்கடாசலம் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி மு பிாியா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு பார்வதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சோபியா எலிசபெத் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு கோ சக்திபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ஆா் தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ரா அமிா்தவள்ளி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு உ ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி நா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு சா ரபீக்ராஜா வெற்றி