ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மருங்காபுரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ரா அருணாசலம் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ பராசக்தி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு அ பொன்னன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சின்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி செ சரோஜா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ ரேகா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ரா மலா் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ச சாமித்துரை வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மூ பழனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ச மெஹா்பானு வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி அ விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ பாண்டிராஜா வெற்றி
வார்டு 13 தே.மு.தி.க திருமதி கு சுமதி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி இரா கீதா வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சிவநேசன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ சின்னக்கருப்பன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ந ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி அ நல்லம்மாள் வெற்றி
வார்டு 19 தே.மு.தி.க திரு வெ பொன்னையா வெற்றி