ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> வையம்பட்டி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வே செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வீ பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொ குமார ஜோதிபாசு வெற்றி
வார்டு 4 தே.மு.தி.க திரு பூ அர்ஜீன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ந குணசீலன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி மு முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ ராஜரீகமேரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி அ மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ஜெ சரோஜா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி மு மோகனபட்டத்தரசி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு வீ அழகன் வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி ர ஸ்ரீவித்யா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ந ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு ரெ ராமன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ப அழகர் வெற்றி