ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணச்சநல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 பி.ஜே.பி திருமதி கு பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு த ராஜ்மோகன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு ரா செந்தில் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ரெ ஸ்ரீதா் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பா சகுந்தலாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி வெ நித்யா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஒ ருக்கியாபி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு பி ஜான்பிாிட்டோ வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திரு ஞா லாசா் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ர சரோஜா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க தேன்மலா் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி கு சசிகலா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 14 தே.மு.தி.க திரு அ ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி சு ஜஸ்வா்யா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி D புஷ்பராணி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி N சாந்தி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி சே லதா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு பா காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு அ அங்குராஜ் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி செ கவிதா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு அ அம்பிகாவதி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு சந்திரா வெற்றி