ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> புல்லம்பாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு தி கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா ரஷ்யா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு த ஜெயபிரகாசம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி பெ சுதா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ம குணவதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சி வடிவேல் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ரா வெற்றிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ந ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி இ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ரா கனகராஜ் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ ஜெனிபா் ஜெனிவா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜா செல்வமேரி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சோபனா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ரெ கருப்பையா வெற்றி