ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> கரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு ஜீவா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி அ சத்யா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மோ கிருத்திகா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ஞா இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு கு கணபதி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப தமிழ்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர வசந்தி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த நர்மதா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி க வசந்தி வெற்றி