ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> அரவக்குறிச்சி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப அமுதா வெற்றி
வார்டு 2 பி.ஜே.பி திரு சி பரணிதரன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி சின்னசாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி ம மாதவி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி செ செ.பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு வள்ளியாத்தாள் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா நாகலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு வெ சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ஆண்டாள் வெற்றி