ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> குளித்தலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ம சந்திரமோகன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி வி சாந்தஷீலா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி பி சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த.த. விஜயவிநாயகம் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ரா முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மோ சத்தியா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி கௌரி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி அறிவழகன் வெற்றி