ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> கிருஷ்ணராயபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி ம லீலாவதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ர சுமித்திராதேவி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி வீ சந்திரா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S கல்பனா வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு ஜெ மோகன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப உஷா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ சந்திரமதி வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு பெ பாரதிதாசன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பி கோபால் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜெ பொன்னி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ச பாலஅபிராமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பி சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பொ பத்மா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சிறும்பாயி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி கோ கவிதா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம பெரியசாமி வெற்றி