ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> கடவூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி கா தவமணி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு கைலாசம் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி சி மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பா கிருஷ்ணகுமாரி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி த நிர்மலா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி கோமதி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி பா தனம் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வை சுந்தரபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ரா.முருகன் வெற்றி
வார்டு 11 சி.பி.ஐ(எம்) திரு பி ராமமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு நா செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சரோஜா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க லோகநாதன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி மோ சுமதி வெற்றி
வார்டு 16 இ.தே.கா திரு தே மலையாண்டி வெற்றி