ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> தோகைமலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ச சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P முத்துக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி B சுந்தரவள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 பி.ஜே.பி திருமதி R சரண்யா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சுமதி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரெ லதா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வீ வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு வெ குமார் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வெ புவனேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ச முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி வே லதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு உ சின்னையன் வெற்றி