ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - பெரம்பலூர் -> பெரம்பலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி செ மலர்கொடி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி செ மீனா (எ) மீனாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மு செல்வகுமாரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ரா கலையரசன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி கு சாந்தாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி பா வசந்தா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ அருணாபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மு ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திருமதி அ பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ந தேவகி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு பெ சாம்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா பிரியா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சக்தி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி எம் தெய்வமணி வெற்றி