ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - பெரம்பலூர் -> வேப்பந்தட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மு ரெங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு க ராமலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி சு ராணி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு நவமணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு பெ சின்னதுரை வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ ராமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கு கோவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பா கீதா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு செ பாஸ்கா் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு ஆ குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி அ செல்லம் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி சித்ரா வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி சே ஜீனத்பீ வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி மு மாலதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ம சுமதி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ப ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி ர தேவகி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ம சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திரு கு ரெங்காஸ் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு சா சின்னதுரை வெற்றி