ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> அன்னவாசல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மோ சிவரஞ்சனி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி பொன்னுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு பா இராசப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு ரவி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி மா கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி ரேவதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ஆ கண்ணதாசன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பொ தீத்தப்பன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப சாம்பசிவம் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு நிஷாந்தி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மு ரஷீதாபேகம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ச ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி அ செல்லம் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பி வள்ளிக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வீ ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 17 இ.தே.கா திருமதி டி ஜெயம் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி பா மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு மு கோவிந்தராஜன் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க துரை வெற்றி