ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> கந்தவர்வ கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி க பரிமளா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ப நதியா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ரெத்தினவேல் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி செ வைரக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா கோவிந்தராசு வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி சி மலர் வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ திரு ஆா் கலியபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பு பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திருமதி வ செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு மா ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி அ பாரதி பிரியா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ம முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுதா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு அ திருப்பதி வெற்றி