ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> கரம்பக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு செ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சே ரம்ஜான்பீவி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ப சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி பவுன்ராணி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ச பட்டு (எ) பட்டம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ரா மாலா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு செ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா சொக்கலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த முத்துக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு பெ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு கோ இராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சா தமிழ்மணி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு மு தனவந்தன் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு த பரிமளம் வெற்றி