ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> மணமேல்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சு ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திரு ப கணேசன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சே வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி தா அரபு நிஷா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ரா நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ச ராமசாமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு மு முகமது அப்துல்லா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு அ சங்கர் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கி கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி பெ சுமதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கோ கணேசன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சு ஜன்னத் பீவி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி க பெனாசிர் பேகம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ஏ கார்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு பெ முத்துக்குமார் வெற்றி