ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> திருவரங்குளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திரு து கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு வெள்ளையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி இரா சகுந்தலாதேவி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு சூ அருள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ப அண்ணாத்துரை வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுவிதா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ச சங்கிதா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ப கீதா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி செ விஜயா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ரெ பிரகதா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி த வள்ளியம்மை வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க வெத்தியப்பன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு செ கருப்பையா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா சிதம்பரம் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு மு சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ கண்ணதாசன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி வெ வெள்ளையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு அ பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு ரஞ்சிதம் வெற்றி
வார்டு 22 சி.பி.ஐ திருமதி ரா மங்கையற்க்கரசி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி இ ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி நா செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு ச ரவி வெற்றி