ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> அரிமளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு க பழனிவேலு வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சீ திலகர் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மு மேகலா வெற்றி
வார்டு 4 இ.தே.கா திருமதி மெ பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கு பெரியசாமி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி கி ரேகா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சுசீலா வெற்றி
வார்டு 8 பி.ஜே.பி திரு சி விஜயக்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திருமதி அ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி அ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கை கருப்பையா பாலன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வீ சுகப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு சோ கணேசன் வெற்றி