ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> குன்றாண்டார்கோவில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திரு த பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ர சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க வள்ளிக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு செ ஆரோக்கியசாமி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா அமுதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ச தனரஞ்சிதம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ரா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ரா சதிஸ்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி போ பாண்டிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி வெ அமுதாராணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சூ சூசைமேரி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சி முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம இராமன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ம சுந்தர் வெற்றி