ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> புதுக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு மாதவன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு த கருப்பையா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரெ ராதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி சா முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சி வெள்ளையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சி செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 பி.ஜே.பி திருமதி பா நித்யகல்யாணி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு அ கலியமுத்து வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி இ தேவி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா புனிதா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரெ சிவயோகமலர் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு பெ சின்னையா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க ஜெயந்தி வெற்றி