ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> திருமயம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சந்திாிக்கா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க பழநியப்பன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆ வள்ளிக்கண்ணு வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா பழனிவேலு வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொன் அன்பரசு வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அழ இராமு வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ துரைப்பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி சு லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சி வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு சுந்தரம்பாள் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி அ குருந்தாயி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஆறு சிதம்பரம் வெற்றி
வார்டு 14 இ.தே.கா திரு எஸ் கணேஷ் பிரபு வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி மீனாட்சி வெற்றி