ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> அறந்தாங்கி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு வெ பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மெ சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 5 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி மே ஜோதிமேகவர்ணம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ச மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு செ குழந்தைசெல்வன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு மெ ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி க சுதா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு க ராமநாதன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா சந்திரமோகன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ஈ செந்தமிழ்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி செ ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சத்யா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க மாாியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திரு சு சௌந்தர்ராஜன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி க ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ராதா வெற்றி
வார்டு 19 இ.தே.கா திரு க முருகன் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி ஆ செவ்வந்தி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ச தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு ஆ வெள்ளைச்சாமி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி மு சுமதி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு கு நல்லதம்பி வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெரி புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி க நீலாவதி வெற்றி