ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> ஆவுடையார் கோயில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி கா அஞ்சலிதேவி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கூ பாலசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மு செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க செல்வி கா உமாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கரு செந்தில்குமரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மு அல்லிமுத்து வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ச சிவசங்கர் வெற்றி
வார்டு 9 இ.தே.கா திருமதி சே கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு சு சுந்தரபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு மு உதயகுமார் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா பாண்டி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி கு பிரியா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு பெ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி அ கமர்நிஷா வெற்றி