ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> வில்லிவாக்கம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு பி பிரபு வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந இசைவாணி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு கு தயாநிதி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி மு ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ரா வினோத் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி பா கிரிஜா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜெ ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ஜெ ஞானபிரகாசம் வெற்றி