ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> திருவள்ளூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மு பா்கத்துல்லா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு S வேலு வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ரா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி K விமலா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜா செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு L சரத்பாபு வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு T.K பூவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு த எத்திராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி R சகிலா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி த சாந்தி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி K R வேதவள்ளி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஜெ ஜெயசீலி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி பா விமலா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு வ ஹரி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி கிருபாவதி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி S பொற்கொடி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு R. திலிப்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி A. நவமணி வெற்றி