ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> எல்லாபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ லதா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு L S சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ஜெ குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி V வித்யாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி மு புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி பி கோகிலா வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம விவேகானந்தா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி அ ஜமுனா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி வெ கல்பனா வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி S திருமலை வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி S சியாமளா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கே ஜெயலட்சமி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 16 சி.பி.ஐ(எம்) திரு பெ ரவி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு க தட்சணாமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு G சரவணன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு M குழந்தைவேலு வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி மு தனலட்சுமி வெற்றி