ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> புழல்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திருமதி M மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தி தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு ப சிவக்குமார் வெற்றி