ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர் -> மீஞ்சூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மா அன்பு வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P.G. காண்டிபன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M.K சுமித்ரா குமார் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி E செல்வழகி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 தி.மு.க திரு M.K தமின்ஷா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு எ நாகன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பூ தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி மூ நந்தினி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஆ ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ர ஜமுனா வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி த அமுதா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி N நந்தினி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி க தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி பி மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு S ராஜா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி D.R மாதவி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி P.S. பிரவீனா வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி R கிருஷ்ணபிரியா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ஜெ பரிமளம் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு P.D. பானுபிரசாத் வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு M.K. சகாதேவன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு ச கதிரவன் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி அ சங்சீதா வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு கு ரவி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திரு என் ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திரு சா ரவி வெற்றி